Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 2795/TB-SKHĐT
Ngày ban hành 30/08/2023
Ngày hiệu lực 30/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phó Giám đốc Sở - Nông Minh Thắng
Tài liệu đính kèm 30.8.2023-thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia.pdf