Báo cáo Kết quả công tác tháng 7, chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 2545/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 02/08/2023
Ngày hiệu lực 02/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 7, chương trình công tác tháng 8 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc - Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm bao-cao-ket-qua-cong-tac-thang-7-chuong-trinh-cong-tac-thang-8-nam-2023_.pdf