Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Số liệu tính đến hết ngày 28/6/2023)
Số ký hiệu văn bản 2188/SKHĐT-THQH
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 30/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Số liệu tính đến hết ngày 28/6/2023)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC
Tài liệu đính kèm 23.06.30_2188.skhdt_thqh_bao-cao-tinh-hinh-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2023_den-ngay-28.6.2023.pdf