Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 2772/TB-SKHĐT
Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực 25/08/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb-lua-chon-to-chuc-dau-gia-xe-11b-2266.pdf