Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
THÔNG BÁO: Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với Chính quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng !

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử:

- Số điện thoại đường dây nóng: 02063.853.014 hoặc 0982.575.066;

- Hộp thư điện tử: sokhdt@caobang.gov.vn;

- Địa chỉ gửi trực tuyến: https://ketnoi.caobang.gov.vn . 

2. Nôi dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: Thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị:

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng;

- Thể hiện rõ nội dung, phản ánh, kiến nghị;

- Nêu rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

4. Thời gian tiếp nhận thông tin:

- Qua điện thoại: 24/24.

- Qua hộp thư điện tử của Sở và qua địa chỉ trực tuyến cổng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của UBND tỉnh Cao Bằng: http://ketnoi.caobang.gov.vn .

5. Bảo mật thông tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư cam kết bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị trong giải quyết công việc thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo, rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân./.[1]Quyết định về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.