STTTên dự án
Thời gian khởi công
Thời gian hoàn thành
Kinh Phí 
1Khai thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 16/07/2019 30/09/2019 7.978.990.586
2Khai thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 16/07/2019 30/09/2019 7.107.037.766
3Xây dựng công trình khai thác tại mỏ sắt Bản Luộc - Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình và xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 10/07/2019 31/12/2019 10.718.708.000
4Xây dựng công trình khai thác khoáng sản vàng tại Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 01/04/2019 31/12/2019 2.117.901.093
5"Dây chuyền sản xuất gạch không nung và dây chuyền gạch lát sân, vỉa hè Terazzo " 03/10/2019 30/09/2020 13.179.022.000
6Nhà máy sản xuất gạch không nung Sơn Việt 26/07/2019 30/06/2020 14.933.004.000
7Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Cao Bằng 28/02/2019 31/12/2020 16.982.096.000
8Khu vui chơi giải trí Thiên Sơn Thịnh An Gia 20/06/2019 30/06/2022 15.050.210.000
9Khu du lịch Ngườm Pục 01/01/2020 31/03/2021 283.094.000.000
10Cửa hàng xăng dầu Quốc Thái 01/10/2019 30/06/2020 3.000.000.000
11Địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại cửa khẩu trà lĩnh 06/09/2019 31/12/2021 25.000.000.000
12Dự án Cửa hàng cà phê vườn đồi, nhà hàng, nhà nghỉ Đại lợi 21/08/2019 31/12/2022 38.000.000.000
13Dự án cửa hàng xăng dầu xã Ngọc Động 26/07/2019 31/12/2019 2.000.000.000
14Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và một số hạng mục phục trợ khác 14/08/2019 31/03/2020 4.000.000.000
15Cửa hàng xăng dầu Quang Trung 19/07/2019 31/12/2019 2.000.000.000
12345
×