Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 6 292
  • Tổng lượt truy cập: 265976
  • Tất cả: 791
Đăng nhập
Các phòng ban thuộc sở

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Ban Giám đốc Sở và 6 phòng, 01 Trung tâm (Văn phòng Sở, Phòng Thanh tra, Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại,  Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư).


1. Lãnh đạo Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Bế Xuân Tiến

Giám đốc

 

02

Nguyễn Văn Ba Phó Giám đốc  
03 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc  
04 Nông Minh Thắng Phó Giám đốc  


2. Văn phòng Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách)

02063.853.014

02

Nông Khánh Trình

Phó Chánh Văn phòng

 

03

Bế Ngọc Doanh

Chuyên viên

04 Nguyễn Thị Điệp  Chuyên viên  
05 Đàm Thị Linh Nhâm Chuyên viên  

06

Nông Thị Tuyên

Văn thư

02063.852.182

07 Nông Thế Lực Lái xe  
08 Nguyễn Quốc Hùng Lái xe  
09 Lê Văn Xuyến Bảo vệ  
10 Nông Thị Quyên Tạp vụ  


3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

 

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

 

03

Ngân Văn Kiện

Phó Trưởng phòng

 

04

Đoàn Đức Điệp

Chuyên viên

 

05

Mai Xuân Tứ

Chuyên viên

 

06 Chu Thị Hồng Thảo Chuyên viên  
 07 Nguyễn Đức Huy  Chuyên viên Biệt phái


4. Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 01 Nguyễn Duy Chiến Trưởng phòng  

02

Ngô Khánh Dư

Phó Trưởng phòng

03

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

 

04

Dương Thu Trang

Chuyên viên

 

05

Hoàng Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

 06 Phạm Quốc Trình  Chuyên viên  


5. Thanh tra Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

 

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

 

03

Đào Đức Thắng

Chuyên viên

 

 04 Lý Ích Hào  Chuyên viên  


6. Phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

 

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

 

03 Liêu Thị Tuyết Nga Chuyên viên  
04  Phạm Huy Phúc  Chuyên viên  


7. Phòng Đăng ký kinh doanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Vũ Trường Sơn

Trưởng phòng

 
02  Trương Thúy Xoan  Phó Trưởng phòng  

02

Bế Duy Thế

Phó Trưởng phòng

 

03

Hoàng Thị Kính

Chuyên viên

 

04 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên
    
05 Nông Mạnh Vũ Chuyên viên  
 06  Mã Thị Mai Anh  Chuyên viên