Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Các phòng ban thuộc sở

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Ban Giám đốc Sở và 6 phòng, 01 Trung tâm (Văn phòng Sở, Phòng Thanh tra, Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại,  Phòng Kinh tế ngành, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư).


1. Lãnh đạo Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Lưu Công Hữu

Giám đốc

 

02 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc  
03 Nông Minh Thắng Phó Giám đốc  
 04 Vũ Trường Sơn Phó Giám đốc  


2. Văn phòng Sở:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Nông Khánh Trình

Chánh Văn phòng

02063.853.014

02

Đàm Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

03 Nguyễn Thị Ly  Chuyên viên  

04

Nông Thị Tuyên

Văn thư

02063.852.182

05 Lục Duy Khải Lái xe  
06 Nguyễn Quốc Hùng Lái xe  
07 Lê Văn Xuyến Bảo vệ  
08 Nông Thị Quyên Phục vụ  


3. Phòng Tổng hợp - Quy hoạch:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

 

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

 

03

Mai Xuân Tứ

Chuyên viên

 

04 Nguyễn Đức Huy  Chuyên viên
05 Nông Thị Tuế  Chuyên viên  
06 Dương Thu Trang Chuyên viên  


4. Phòng Kinh tế ngành

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Ngô Khánh Dư

Trưởng phòng

02

Hoàng Thị Nga

Chuyên viên

 

03

Hoàng Thị Phương Thảo

Chuyên viên

 

04 Phạm Quốc Trình  Chuyên viên  
05  Đoàn Đức Điệp  Chuyên viên  Biệt phái UBND tỉnh
 06 Tô Quang Huy Chuyên viên  


5. Thanh tra Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

 

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

 

03

Bế Ngọc Doanh 

Chuyên viên

 

04 Lý Ích Hào  Chuyên viên  
 05  Hoàng Ngọc Lan  Chuyên viên  


6. Phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

 

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

 

03 Phạm Huy Phúc Chuyên viên  
04 Phan Thị Thu Hà  Chuyên viên  
05 Lê Văn Minh  Chuyên viên  


7. Phòng Đăng ký kinh doanh:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Ngân Văn Kiện

Trưởng phòng

 
02  Trương Thúy Xoan  Phó Trưởng phòng  

03

Bế Duy Thế

Phó Trưởng phòng

 

04

Hoàng Thị Kính

Chuyên viên

 

05 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên
    
06 Nông Mạnh Vũ Chuyên viên  Biệt phái bổ nhiệm PGĐ ban QLDA
07  Mã Thị Mai Anh  Chuyên viên  
08 Nguyễn Thị Điệp Chuyên viên  
 09  Liêu Thị Tuyết Nga  Chuyên viên  
 10  Lương Minh Huệ  Chuyên viên  
 

8. Ban Quản lý dự án BIIG1

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Lương Ngọc Hữu

Giám đốc Ban (PGĐ Sở kiêm)

 
02 Nông Mạnh Vũ Phó Giám đốc Ban (Sở Biệt phái)  

03

Trịnh Thúy Hằng

Kế toán Trưởng

 

04 Nguyễn Đức Toàn Nhân viên
    
05 Vũ Hồng Vân Nhân viên  
06 Trần Mạnh Hùng Nhân viên