Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Cơ cấu tổ chức

anh tin bai

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ: Số 030, phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: (02063) - 852 182

Email: sokhdt@caobang.gov.vn

Website: http://sokhdt.caobang.gov.vn

 

Lãnh đạo Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lưu Công Hữu

Giám đốc

02 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc
03 Nông Minh Thắng Phó Giám đốc
 04 Vũ Trường Sơn Phó Giám đốc

Văn phòng Sở

01

 Nông Khánh Trình
Chánh Văn phòng    

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

01

Ngô Khánh Dư

Trưởng phòng

Thanh tra Sở

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

Phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

01

Ngân Văn Kiện

Trưởng phòng

 02 Trương Thúy Xoan Phó Trưởng phòng
 03  Bế Duy Thế  Phó Trưởng phòng
 Ban Quản lý dự án ADB  
01 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Ban QLDA
02 Nông Mạnh Vũ Phó Giám đốc Ban QLDA