Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 195
  • Trong tuần: 6 253
  • Tổng lượt truy cập: 265937
  • Tất cả: 752
Đăng nhập
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

 

Lãnh đạo Sở

STT

Họ và tên

Chức vụ

01

Bế Xuân Tiến

Giám đốc

02

Nguyễn Văn Ba

Phó Giám đốc

03 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc
04 Nông Minh Thắng Phó Giám đốc

Văn phòng Sở

01

 
Lê Văn Minh

Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách)

02

Nông Khánh Trình

Phó Chánh Văn phòng

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch

01

Mạc Thị Cảnh

Trưởng phòng

02

Lê Kim Dung

Phó Trưởng phòng

 03 Ngân Văn Kiện  Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế ngành

01

Nguyễn Duy Chiến

Trưởng phòng

02

Ngô Khánh Dư

Phó Trưởng phòng

Thanh tra Sở

01

Đàm Văn Hữu

Chánh Thanh tra

02

Hoàng Thị Hành

Phó Chánh Thanh tra

Phòng Khoa giáo - Kinh tế đối ngoại

01

Hà Vũ Tuấn

Trưởng phòng

02

Phạm Mỹ Bình

Phó Trưởng phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh

01

Vũ Trường Sơn

Trưởng phòng

 02 Trương Thúy Xoan Phó Trưởng phòng
 03  Bế Duy Thế  Phó Trưởng phòng
 Ban Quản lý dự án ADB  
01 Lương Ngọc Hữu Phó Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Ban QLDA
02 Nguyễn Đức Toàn Phó Giám đốc Ban QLDA