Quyết định Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước và dự toán thu, chi, phí, lệ phí năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành 02/01/2024
Ngày hiệu lực 02/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước và dự toán thu, chi, phí, lệ phí năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Lưu Công Hữu
Tài liệu đính kèm 2024-qd-cong-khai-du-toan-nam-2024.pdf