BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 1694/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 01/06/2023
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt GIÁM ĐỐC
Tài liệu đính kèm bao-cao-ket-qua-cong-tac-thang-5-chuong-trinh-cong-tac-thang-6-nam-2023_.pdf