Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 71/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành 18/08/2023
Ngày hiệu lực 18/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-71_0001.pdf