Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 191/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm 04.01.2021.Báo cáo tổng kết cơ quan năm 2021.pdf