Báo cáo Kết quả công tác tháng 12 năm 2021, chương trình công tác tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 42/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 12 năm 2021, chương trình công tác tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm TỔNG HỢP BÁO CÁO T12_2021.pdf