Báo cáo Kết quả công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 2403/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm M_TỔNG HỢP BÁO CÁO T11_2021 _F_.pdf