Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành 16/01/2020
Ngày hiệu lực 16/01/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Giám đốc
Tài liệu đính kèm QĐ công khai dự toán NSNN 2020.PDF