Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2021
Số ký hiệu văn bản 783/BC-SKHĐT
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý II, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Phó Giám đốc
Tài liệu đính kèm 2021.06.02. Báo cáo CCHC Quý II năm 2021 của Sở KHĐT.pdf
2021.06.02-phu-luc-kem-theo-bao-cao-cchc-quy-ii-nam-2021-so-khdt.pdf