Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 265
  • Trong tuần: 6 323
  • Tổng lượt truy cập: 266007
  • Tất cả: 822
Đăng nhập
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4/2022
Lượt xem: 107
  Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04/2022           Trong tháng 04/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và rút ngắn thời gian hơn so với quy định.  

 1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 04 năm 2022 (từ ngày 30/03/2022 – 26/04/2022

Tiếp nhận và xử lý 93 lượt hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (bao gồm cả đơn vị trực thuộc) trong đó: có 93  hồ sơ giải quyết trước hạn, có 0 hồ sơ giải quyết trễ hạn, có 0 hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Trong đó:

- Đăng ký thành lập mới 7 doanh nghiệp (trong đó: Công ty cổ phần: 01 doanh nghiệp; Công ty TNHH một thành viên: 04 doanh nghiệp; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 01 doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân: 01 doanh nghiệp). Tổng số vốn đăng ký: 37,500  tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là  5,3 tỷ đồng. Giảm 30%  số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ, Giảm 16 % số vốn so với cùng kỳ cùng kỳ năm 2021.

- Đăng ký hoạt động cho 26 đơn vị trực thuộc (01 chi nhánh + 25 địa điểm kinh doanh + 00 văn phòng đại diện),

- Số doanh nghiệp giải thể tự nguyện: 03 doanh nghiệp; 01 đơn vị trực thuộc

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 06 doanh nghiệp và  01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 06 doanh nghiệp, 01 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp thông báo giải thể tự nguyện: 03 doanh nghiệp;

       - Thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm : 37  doanh nghiệp; 2 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp đến 26/4/2022

- Từ đầu năm đến nay đăng ký thành lập mới 52 doanh nghiệp (trong đó: Công ty cổ phần: 05 doanh nghiệp; Công ty TNHH một thành viên: 37 doanh nghiệp; Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 05 doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân: 05 doanh nghiệp)

- Tổng số vốn đăng ký: 194,2 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 3,7 tỷ đồng. Tăng 20,9 % về số doanh nghiệp, Giảm  3,1 % về số số vốn so với cùng kỳ năm 2021.

- Đăng ký hoạt động cho 47 đơn vị trực thuộc (08 chi nhánh + 38 địa điểm kinh doanh + 01 văn phòng đại diện),

- Đăng ký thay đổi: 92 doanh nghiệp;32 đơn vị trực thuộc.

- Số doanh nghiệp giải thể tự nguyện: 9 doanh nghiệp; 21 đơn vị trực thuộc  

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 60  doanh nghiệp; 14 đơn vị trực thuộc,  tăng 54,16% so với cùng kỳ.

- Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 34 doanh nghiệp; 08 đơn vị trực thuộc

- Số doanh nghiệp thông báo giải thể tự nguyện: 13 doanh nghiệp;

  Lũy kế từ trước đến nay có 1.822 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 21.583  tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.435 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 18.251 tỷ đồng. Có 695 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (bao gồm: 290 Chi nhánh; 54 văn phòng đại diện, 351 địa điểm đăng ký kinh doanh).
Tin khác
1 2 3 4