Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 6 198
  • Tổng lượt truy cập: 265882
  • Tất cả: 697
Đăng nhập
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7/2022
Lượt xem: 138
Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7/2022

Trong tháng tiếp nhận và xử lý 63 lượt hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh (bao gồm cả đơn vị trực thuộc) trong đó: có 63 hồ sơ giải quyết trước hạn, có 0 hồ sơ giải quyết trễ hạn, 0 có hồ sơ đang trong hạn giải quyết. Trong đó:

- Đăng ký thành lập mới 17 doanh nghiệp (Công ty cổ phần: 02; Công ty TNHH một thành viên: 13; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 02; Doanh nghiệp tư nhân: 00). Tổng số vốn đăng ký: 84,4 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 4,9 tỷ đồng. Tăng 54,54  % số lượng doanh nghiệp, tăng 98,58 % vốn so với cùng kỳ.

- Số doanh nghiệp giải thể tự nguyện: 02 doanh nghiệp; 04 đơn vị trực thuộc; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng:06 ; đơn vị trực thuộc : 06; Số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 03, đơn vị trực thuộc: 00; Số doanh nghiệp thông báo giải thể tự nguyện: 09; Thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: 20 doanh nghiệp; 5 đơn vị trực thuộc.

Từ đầu năm đến nay đăng ký thành lập mới 113 doanh nghiệp (trong đó: Công ty cổ phần: 11; Công ty TNHH một thành viên: 85; Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 11; Doanh nghiệp tư nhân: 06); Tổng số vốn đăng ký: 521,819 tỷ đồng, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp là 4,6 tỷ đồng. Tăng 41,25 % về số doanh nghiệp, tăng 17,84 % số vốn so với cùng kỳ. Đăng ký hoạt động cho 79 đơn vị trực thuộc; Đăng ký thay đổi: 196 doanh nghiệp; 55 đơn vị trực thuộc; Số doanh nghiệp giải thể tự nguyện: 22  doanh nghiệp; 31 đơn vị trực thuộc; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 88 doanh nghiệp; 28 đơn vị trực thuộc, tăng 78,46 % so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại: 40 doanh nghiệp; 10 đơn vị trực thuộc; số doanh nghiệp thông báo giải thể tự nguyện: 40 doanh nghiệp.

Lũy kế từ trước đến nay có 1.856 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 21.994 tỷ đồng, trong đó đang hoạt động là 1.450 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 18.554   tỷ đồng. Có 665 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (bao gồm: 255 Chi nhánh; 40 văn phòng đại diện, 370 địa điểm đăng ký kinh doanh)./.

Tin khác
1 2 3 4