Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 6 207
  • Tổng lượt truy cập: 265891
  • Tất cả: 706
Đăng nhập
Xin ý kiến về Dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Lượt xem: 236
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1356/UBND-TH ngày 01/6/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị góp ý đối với dự thảo nêu trên. Ý kiến góp ý của quý cơ quan xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 15/6/2022 để tổng hợp, hoàn thiện.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...