Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 216
  • Trong tuần: 6 274
  • Tổng lượt truy cập: 265958
  • Tất cả: 773
Đăng nhập
Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết, tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 200
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Cao Bằng giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Để đảm bảo theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị Quyết, Tờ trình (đính kèm). Ý kiến tham gia gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng, chậm nhất ngày 24/5/2022 để chỉnh sửa, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành. (kèm theo bản file mềm góp ý vào địa chỉ Email:hoangkinh279@gmail.com)  

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT