Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 268
  • Trong tuần: 6 326
  • Tổng lượt truy cập: 266010
  • Tất cả: 825
Đăng nhập
Triển khai, thực hiện Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 Quy định về xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư
Lượt xem: 100
Thực hiện Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời thông tin về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra Sở) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 122/2021/NĐ-CP để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./
 

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021