Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI cấp tỉnh
Lượt xem: 118

Sáng 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì hội nghị đánh giá và triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong thực hiện các chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2023; nâng cao hiệu quả các chỉ số năm 2024.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Bích Ngọc, Hoàng Văn Thạch; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, tỉnh có nhiều nỗ lực chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác CCHC, nâng cao hiệu quả các chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI, PCI. Các cơ quan tham mưu chủ động triển khai các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện đầy đủ, các hình thức tuyên truyền về CCHC khá phong phú, thiết thực; có nhiều sáng kiến trong CCHC… qua đó, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. 

Theo báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ công bố, Cao Bằng đạt 62,65 điểm, tăng 3,07 điểm so với năm 2022, xếp hạng thứ 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần PCI, Cao Bằng có 7/10 chỉ số tăng điểm so với năm 2022 gồm: Chi phí gia nhập thị trường tăng 0,46 điểm; tTính minh bạch tăng 1,56 điểm; chi phí thời gian tăng 1,02 điểm; chi phí không chính thức tăng 0,22 điểm; cạnh tranh bình đẳng tăng 0,52 điểm; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng 1,2 điểm; đào tạo lao động tăng 0,18 điểm.

Chỉ số CCHC PAR-INDEX đạt 81,98% tăng 4,43% so với năm 2022, tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 7,59/10 điểm, tăng 0,16 điểm, tăng lên 1 bậc thứ hạng so với năm 2022; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tăng 25 bậc so với năm 2022, trong 8 chỉ số nội dung, có 7 chỉ số tăng điểm và 1 chỉ số giảm điểm so với năm 2022.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả các chỉ số đạt thấp; đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm nâng cao hiệu quả các chỉ số như: Trình độ ứng dụng, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân trong giải quyết công việc với chính quyền còn hạn chế, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn nên mức độ thu hút đầu tư của tỉnh và cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế so với các địa phương khác; khả năng tự chủ về kinh phí hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế; công tác tham mưu của một số cơ quan chủ trì các nhiệm vụ CCHC chưa được kịp thời, chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chú trọng chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC; trình độ chuyên môn, năng lực, tinh thần trách nhiệm, thái độ của một số công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thiếu tính chuyên nghiệp; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ chưa cao; việc bố trí, đầu tư cơ sở vật chất cho nhiệm vụ CCHC ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC, về các chỉ số đánh giá đến người dân, tổ chức chưa hiệu quả…

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức hiểu rõ về các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác CCHC tại sở, ngành, địa phương.

Kịp thời rà soát, đánh giá TTHC; kiến nghị bãi bỏ các TTHC rườm rà, chồng chéo, không phù hợp, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các quy định, điều kiện không cần thiết, không hợp lý, đảm bảo thực chất. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp. Người đứng đầu phải kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức thường xuyên để xảy ra chậm trễ trong việc hẹn giải quyết thủ tục hành chính để chuyển đổi vị trí công tác. Rà soát, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tổ chức các hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Thực hiện số hóa các giấy tờ, TTHC, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai, hộ tịch, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Ưu tiên nguồn lực, triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nhằm khắc phục hạn chế trong công tác CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2024 và các năm tới, tạo những nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: Diệu Hoa (baocaobang.vn)

Tin khác
1 2 3 4 5  ...