Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 6 307
  • Tổng lượt truy cập: 265991
  • Tất cả: 806
Đăng nhập
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN MỎ SẮT PÓ VẶM – CHÌU ĐỔM – LŨNG BÁNG
Lượt xem: 102

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khai thác tận thu quặng sắt tại mỏ sắt Pó Vặm – Chìu Đổm – Lũng Báng, xã Thể Dục, xã Triệu Nguyên và xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với các thông tin theo thông báo số 493/TB-SKHĐT ngày 11/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.


Thông báo số 493/TB-SKHĐT ngày 11/3/2022