Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 138
  • Trong tuần: 6 196
  • Tổng lượt truy cập: 265880
  • Tất cả: 695
Đăng nhập
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN (mỏ sắt Bản Nùng I - Nà Bióoc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình)
Lượt xem: 122
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khai thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Bản Nùng I - Nà Bióoc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với các thông tin theo Thông báo số 528/TB-SKHĐT ngày 16/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.

Thông báo số 528/TB-SKHĐT ngày 16/3/2022