Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 221
  • Trong tuần: 6 279
  • Tổng lượt truy cập: 265963
  • Tất cả: 778
Đăng nhập
Dự thảo "Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Xin ý kiến Bộ, Ngành và Địa phương)
Lượt xem: 1052
1. Bảo đồ (Link)

https://drive.google.com/file/d/1dYPIfpwZnXaTGnBKKl04vEIIXnmidgYi/view

2. Báo cáo DCM

         Tải về tại đây

3. Báo cáo Tổng hợp Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

4. Báo cáo Tóm tắt Quy hoạch tỉnh Cao Bằng

5. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Du thao QD phe duyet QH CB cua TTg.docx