Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 6 204
  • Tổng lượt truy cập: 265888
  • Tất cả: 703
Đăng nhập
THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN (mỏ sắt Tây Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình)
Lượt xem: 248
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khai thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Tây Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với các thông tin theo Thông báo số 559/TB-SKHĐT ngày 18/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.

Thông báo số 559/TB-SKHĐT ngày 18/3/2022