Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 2 882
  • Tổng lượt truy cập: 225956
  • Tất cả: 717
Đăng nhập
Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 654
Hồ sơ trình Hội đồng thẩm định

1. Tờ trình thẩm định

01. Tơ trình tham dinh.pdf

2. Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Cao Bằng

02. 20221004. BCTH. Cao Bang. in 2.pdf

3. Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh Cao Bằng

03. 20221003. Bao cao tom tat QH CB. final.pdf

4. Dự thảo QĐ phê duyệt QH tỉnh Cao Bằng

04. 03102022. Du thao QD phe duyet QH CB cua TTg .final.pdf

5. Báo cáo DMC QH tỉnh Cao Bằng

06. ĐMC QH TINH CAO BANG 2.10.pdf

6. Báo cáo giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương

05. Phu luc 1. Tong hop giai trinh bo nganh va dia phuong.pdf

05. 2022.10.03 Bao cao giai trinh y kien gop y_QH Cao Bang.pdf

05. Phu luc 2. 2022.10.2 Bao cao giai trinh y kien gop y ĐMC QH Cao Bang. Soat.pdf

05. Phu luc 3. 2022.09.24. Tổng hợp ý kiến xa cong dong dan cu.pdf

7. Hệ thống cơ sở dữ liệu và bản đồ

https://drive.google.com/drive/folders/1_DG5hlGICzdE6lq0S7aOizmiqptLUwL_?usp=sharing

8. Văn bản thống nhất trình thẩm định của UBND tỉnh Cao Bằng

08. 1896.UBND-TH (2).pdf

9. Các văn bản góp ý của Bộ, ngành, địa phương và UBMTTQ VN tỉnh Cao Bằng

vb bo nganh dia phuong.rar

1134.MTTQ-BTT.pdf

10. Báo cáo thành phần

Phuong an cac huyen.rar

Phuong an cac nganh-1.rar

Phuong an cac nganh-2.rar

Phuong an cac nganh-3.rar

CD 22. VIUP-TMTH-QH Vung phia Dong Cao Bang-12-07-2022(lan9).doc

Tin khác
1 2 3 4 5  ...