Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 237
  • Trong tuần: 2 845
  • Tổng lượt truy cập: 225919
  • Tất cả: 680
Đăng nhập
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 230

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

           Để đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo. (có dự thảo kèm theo).

Ý kiến đóng góp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2022 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành theo quy định./.

DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH
 
DỰ THẢO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Tin khác
1 2 3 4 5  ...