Dự án đang đầu tư đầu tư

  • STT Tên Dự Án Địa điểm Ngày Cấp Chủ Đầu Tư Tổng mức đầu tư (VNĐ) Diện tích sử dụng Thời gian dự án (Năm) Chi chú