Thành lập mới
  • Các cá nhân, doanh nghiệp nếu có nhu cầu liên hệ: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Cao Bằng: Điện thoại: Email: sokhdt@caobang.gov.vn