Hội nghị tổng kết thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Trong hai ngày 11 và 12/03/2017, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, Cụm thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thi đua năm 2017.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mai – Phó vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo sở và cán bộ các phòng ban chuyên môn của các Sở Kế hoạch & Đầu tư các tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Điện Biên.

Khai mạc hội nghị, Đồng chí Lê Hồng Minh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La (Đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2016) đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thi đua năm 2017.

 Đồng chí Lê Hồng Minh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội nghị

Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm 7 tỉnh: Lạng Sơn; Lai Châu; Lào Cai; Hà Giang; Cao Bằng; Điện Biên và Sơn La.  Năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La với cương vị là khối trưởng đã phát động các phong trào thi đua, được sự ủng hộ và chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể cán bộ, chuyên viên, công nhân, viên chức, người lao động của các đơn vị nên kết quả các phong trào thi đua đã đạt được hiệu quả cao, có 29 tập thể, 161 cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị các cấp khen thưởng. Thông qua việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, 100% thành viên của Khối thi đua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của các tỉnh, cụ thể: Tốc độ tăng GRDP bình quân của các tỉnh khoảng 8,5%; tổng sản phẩm trên địa bàn gần 158 nghìn tỷ đồng; tổng vống đầu tư toàn xã hội gần 96 nghìn tỷ đồng; 812/921 xã có đường ô tô đến trung tâm xã; tổng thu ngân sách trên địa bàn 7 tỉnh đạt khoảng 27 nghìn tỷ đồng.
Năm 2017, Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp thông tin, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các thành viên; đổi mới trong bình xét thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu tạo sức lan tỏa trong khối thi đua. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, xây dựng cơ quan văn hóa, an toàn, trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư trong khối đã ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2017

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Mai – Phó vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng – Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ý kiến phát biểu chỉ đạo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc.

Bà Lê Thị Mai-Vụ phó Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh đã phát biểu ý kiến thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2016, đề xuất bổ sung một số nội dung phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2017. Tại hội nghị các đại biểu cũng đã có một số ý kiến trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình công tác để cùng nhau tham khảo.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Bằng phát biểu ý kiến thảo luận

Về kết quả thi đua năm 2016: các đơn vị trong khối đã bình bầu và nhất trí đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh  Sơn La và tặng bằng khen cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 tỉnh: Cao Bằng và Hà Giang. Đồng thời, các đơn vị đã bình bầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai  làm đơn vị Cụm trưởng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang làm Cụm phó Cụm thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc năm 2017.

Ký kết thi đua năm 2017 của Cụm thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc

 

Các tin khác