Xin ý kiến Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 584/SKHĐT-THQH
Ngày ban hành: 24/4/2019
Người ký: Nguyễn Thái Hà
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
Package icon 2048765_20190509095949.zip391.89 KB