Thực hiện công khai tài chính đối với việc phân bổ, QL sử dụng vốn đầu tư XD cơ bản thuộc vốn NSNN

Số ký hiệu: 401/SKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành: 26/3/2019
Người ký: Nguyễn Thái Hà
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 147.PDF1 MB