Quyết định Ban hành quy chế tài sản công của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Số ký hiệu: 27/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/3/2019
Người ký: Nguyễn Thái Hà
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon Quy che TS cong SKHDT 2019.PDF1.29 MB