THỎA THUẬN HỢP TÁC Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

.

Đính kèmDung lượng
PDF icon Thoa thuan hop tac BD.PDF3.23 MB