Danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Đính kèmDung lượng
PDF icon Danh mục thu hút đầu tư 2019.pdf4.4 MB