Bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đính kèmDung lượng
Tập tin TTHC SKHDT 2017.rar5.59 MB