Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; hạng mục sân chính trước nhà khám đa khoa

Số ký hiệu: 1636/BC-SKHĐT
Ngày ban hành: 24/09/2018
Người ký: Nguyễn Văn Ba
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 1293.PDF1 MB