Tập trung tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng

Sáng 24/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển KT - XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tại điểm cầu Cao Bằng, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, một số sở, ban, ngành.

   

  Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

  Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả 9 nhóm với 56 giải pháp và 242 nhiệm vụ cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1/1/2018; bám sát phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2018, dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 tiêu chí được Quốc hội giao. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%; nợ công giảm xuống còn 61,4%; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%, bằng 34% GDP. Xuất khẩu ước đạt 238 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 6,7%; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 2.540 USD/người, tăng 155 USD/người so với năm 2017.

  Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 45,5%, ước thực hiện cả năm đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ước còn khoảng 5,2 - 5,7%, giảm khoảng 1,5% so với cuối năm 2017; tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 30,5%. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa… tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững.

  Tiến độ thực hiện 3 đột phá chiến lược phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 2020 còn chậm; việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gặp nhiều khó khăn về nguồn lực; mô hình tăng trưởng chưa thực sự đổi mới, còn phụ thuộc nhiều vào vốn thay vì đổi mới công nghệ; tăng trưởng xuất khẩu dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng cao (70%), xuất khẩu nông sản chưa thực sự bền vững. Nguồn lực để thực hiện các chính sách văn hóa, xã hội còn hạn chế, một số chính sách chậm ban hành, hiệu quả thực hiện chưa cao…

  Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư để rà soát, phân loại các dự án đầu tư nước ngoài. Đối với kế hoạch vốn năm 2019 phần vốn nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là thủ tục các dự án đảm bảo đủ điều kiện để giao vốn và xây dựng phương án, giao vốn tối đa hạn mức trung hạn nhằm đảm bảo đủ yêu cầu về vốn ODA. Các địa phương quan tâm cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh công tác quy hoạch, chuẩn bị tốt về mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực cho các dự án; làm tốt công tác xúc tiến đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp…

  Theo http://baocaobang.vn

  Các tin khác