Toàn tỉnh: Thành lập mới 50 doanh nghiệp

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh có 50 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký 375 tỷ đồng.

 

   

  Công nhân Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng bốc xếp gạch xuất bán cho khách hàng.

  Các doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông, lâm nghiệp.

  Hiện, một số doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, hạn chế năng lực tài chính; giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã có 16 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ 6 - 12 tháng.

  Nguồn: Báo Cao Bằng

  Các tin khác