Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2057/SKHĐT-VP
Ngày ban hành: 06/12/2017
Người ký: Hà Thị Lý
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy