Bộ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã được chuẩn hóa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1969/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/11/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
Tập tin Cap huyen, xa -Thẩm định xong.rar1.69 MB