Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc CT MTQG chương trình 135 ( phần bổ sung) năm 2017 trên địa bàn huyện Hòa An

Số ký hiệu: 1321/BC-SKHĐT
Ngày ban hành: 31/08/2017
Người ký: Hà Văn Thắng
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 52_20170710051351832830.PDF865.05 KB