Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh: Các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhóm giải pháp cải thiện chỉ số PCI

Ngày 19/8, UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm “Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh Cao Bằng - thực trạng và giải pháp”. Đến dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, chuyên gia kinh tế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Quản lý kinh tế Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, Thành phố và doanh nghiệp (DN), hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. 

 

   

   

   
  Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

  Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia giới thiệu chung về chỉ số PCI; Cao Bằng qua chỉ số PCI và những thách thức; Cải cách để phát triển DN và vận dụng khoa học - công nghệ để Cao Bằng phát triển bền vững. Khái quát tổng thể, phân tích, đánh giá về chỉ số PCI, thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng...

  Trong những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy hành chính trong các cấp nhằm tạo điều kiện cho các DN sản xuất, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần tăng trưởng kinh tế; tăng cường chỉ đạo, triển khai các giải pháp hỗ trợ DN, như: giảm, giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN cũng như tăng cường đối thoại với DN; khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua mô hình “Một cửa, một cửa liên thông” tại các sở, ban, ngành… Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát điều tra cho thấy, DN đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh của tỉnh còn hạn chế, thể hiện ở kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh Cao Bằng đạt ở mức thấp đứng thứ 63/63 toàn quốc. Có 7/10 chỉ số đạt thấp, như: Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước; tiếp cận đất đai; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động của chính quyền; chỉ số về cạnh tranh bình đẳng; chỉ số chi phí không chính thức.

  Để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh, các chuyên gia và đại biểu thảo luận, phân tích, nhận định: Cần cải thiện dịch vụ hỗ trợ DN, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế chính sách, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất; môi trường kinh doanh cần minh bạch hơn; giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho DN nhất là đối với những chi phí không chính thức. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng; tăng cường tiếng nói và xây dựng niềm tin với DN…

   

   
  Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Dự án PCI Việt Nam phân tích, đánh giá về chỉ số PCI, thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng.

  Các chuyên gia kinh tế đã đưa ra những định hướng đối với tỉnh Cao Bằng: Cần đổi mới tư duy, trọng dụng nhân tài; phát triển DN tư nhân, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng các dự án mời nhà đầu tư trong nước và ngoài nước về phát triển công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo, kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng đặc sắc; phát triển sản phẩm nông lâm thủy sản, dược liệu, đẩy mạnh xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Các DN cần liên kết với nhau trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo sức mạnh, để khai thác tiềm lực trong phát triển kinh tế.

  Buổi tọa đàm chia sẻ về kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh về thực hiện cải thiện chỉ số cạnh tranh PCI và mô hình bác sỹ DN. Đồng thời lấy phiếu khảo sát của DN đánh giá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Các DN đã phát biểu đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về những khó khăn, vướng mắc của DN trong đầu tư sản xuất, kinh doanh hiện nay trên địa bàn tỉnh.

  Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhóm giải pháp cải thiện chỉ số PCI; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định hướng đến năm 2020. Quan tâm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp. Nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến rõ rệt trong đội ngũ cán bộ, công chức về ý thức trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ. Phấn đấu thực hiện tốt về thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của DN và người dân trong công tác quản lý, điều hành, thực thi chính sách của tỉnh tại địa phương.

  Buổi chiều cùng ngày, hội nghị đã báo cáo kết quả phiếu khảo sát lấy ý kiến của DN đối với môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả đánh giá thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.  Thảo luận, trao đổi, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện mục tiêu cải thiện chỉ số PCI tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

  Theo http://baocaobang.vn

  Các tin khác