UBND tỉnh: Triển khai Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh giai đoạn 2017 - 2020

Chiều 19/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, Thành phố. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

   

  Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Để thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số PCI, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và ban hành các quyết định cụ thể nhằm tạo điều kiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động. Tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó, UBND tỉnh đã công bố mới 40 thủ tục hành chính, bãi bỏ 15 thủ tục hành chính; phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích của 8 sở, ngành; triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại 100% cơ quan, đơn vị… 

  Tuy nhiên, chỉ số PCI cấp tỉnh còn đạt ở mức thấp. Nguyên nhân, một số cơ quan, đơn vị, công tác chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chưa có biện pháp đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Năng lực cán bộ của một số cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng công vụ còn hạn chế, yếu kém.

  Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số PCI cấp tỉnh và các chỉ số thành phần có thể tác động điều chỉnh, cải thiện trước mắt; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới…

  Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt Đề án Nâng cao chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đề án đề ra; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao PCI của tỉnh; nâng cao tính năng động, linh hoạt của lãnh đạo các cấp, ngành; học tập một số tỉnh có nhiều sáng kiến mô hình nâng cao hiệu quả, cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp; huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; các sở, ngành, đơn vị phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020.

  Theo http://baocaobang.vn

  Các tin khác