Cao Bằng: Thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 17/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) để nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của DN. Đây là một trong những giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.

 

   

   

   
  Tọa đàm “Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh Cao Bằng - thực trạng và giải pháp”.
   

  Tổ công tác hỗ trợ DN có nhiệm vụ, quyền hạn: Tiếp nhận những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; phối hợp, đôn đốc, giải quyết các thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận ý kiến của DN và xử lý những trường hợp thanh tra, kiểm tra trùng lắp, gây phiền hà cho DN; điều phối các hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN…

  Cơ quan đầu mối tiếp nhận ý kiến của các DN, gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án xây dựng và điều phối hoạt động Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh.

  Theo http://baocaobang.vn

  Các tin khác