Ngày 19 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Tổ chức Tọa đàm cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng - Thực trạng và giải pháp