Báo cáo thẩm định chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và làm tình nguyện tại huyện Nguyên Bình do tổ chức Bright Future Welfare Fund tài trợ

Số ký hiệu: 1039/BCTĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 18/07/2017
Người ký: Hà Thị Lý
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 963_20170704032220758750.PDF586.11 KB