Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường MN Liên Oa, Dân Chủ, Hòa An

Số ký hiệu: 1032/BC-SKHĐT
Ngày ban hành: 17/07/2017
Người ký: Hà Thị Lý
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 963_20170704032220758750.PDF1019.24 KB