Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường PTDT nội trú Hạ Lang

Số ký hiệu: 1000/BC-SKHĐT
Ngày ban hành: 17/7/2017
Người ký: Hà Thị Lý
Lĩnh vực văn bản: Văn bản pháp quy
Đính kèmDung lượng
PDF icon 963_20170704032220758750.PDF1.4 MB